Personlig coach i Aarhus

  • mod til at ændre
  • mod til at handle
  • mod til at følge dit hjerte
  • mod til at være hele dig

 

Selvindsigt giver dig handlekraft

Det kræver mod at opnå selvindsigt. En større selvindsigt vil give dig muligheden for at flytte dig fra et ståsted i livet til et, som er mere givende for dig. Din personlige udvikling.

 

Genkender du dette?

Måske har du svært ved at handle på at føre en beslutning ud i livet. Måske har du flere gange forsøgt, men uden held, at ændre en væremåde. Måske mangler du modet til at følge dit hjerte, og udleve en drøm. Eller måske er det bare en udfordring at være hele dig, og få sagt til og fra på rette tid. 

 

Dit liv, som du ønsker det skal være

Uanset hvad, så ønsker jeg som personlig coach at inspirere og støtte dig. Og gøre mit for, at du kommer i mål med at lave den forandring i dit liv, som du længes efter. Jeg ønsker at gøre en forskel for dig. Så du får det godt i livet, udlever dine drømme og udnytter dit fulde potentiale.

 

Handlekraft giver muligheder

For overhovedet at kunne komme så langt, er det vigtigt, at du tør gå ind i en proces, som vil lede dig hen mod en større selvforståelse. Så du får en indsigt i både, hvem du er, og alt det du kan. Og en erkendelse af hvem, og hvad du ikke er. Dette er en forudsætning for, at du kan få øje på, hvad der forhindrer dig i at lave den forandring, du længes efter. Lad os sammen starte din personlige udvikling.

 

Når du ved, hvad som holder dig tilbage…

Får du muligheden for at ændre det.

Det, du er, afspejles i verdenen omkring dig. Ændrer du dig, vil verdenen omkring dig også ændre sig. Og nye muligheder opstår.

 

Kærlig hilsen

Charlotte Lundskov, personlig coach, ICF ( The International Coach Federation) certificeret.